Χρυσό ή λευκόχρυσο.

Δεν έχει σημασία.

Ποτέ ένα φίδι δεν ήταν πιο ελκυστικό.

Χρυσό ή λευκόχρυσο.

Δεν έχει σημασία.

Ποτέ ένα φίδι δεν ήταν πιο ελκυστικό.

Eulogy Ring Medusa collection

Χρυσό ή λευκόχρυσο.

Δεν έχει σημασία.

Ποτέ ένα φίδι δεν ήταν πιο ελκυστικό.