Όροι Χρήσης

Οι Όροι Χρήσης («Συμφωνητικό») παραθέτουν τους γενικούς όρους χρήσης της Ιστοσελίδας («Ιστοσελίδα» ή «Υπηρεσία») cretations.com και οποιουδήποτε σχετιζόμενου προϊόντος και υπηρεσίας (συνολικά, «Υπηρεσίες»). Το συμφωνητικό είναι νομικά δεσμευτικό μεταξύ εσένα («Χρήστης», «εσύ» ή «εσείς») και του Μάριου Ευάγγελου Κανάκη («Μάριος Ευάγγελος Κανάκης», «εμείς», «εμάς» ή «μας»). Με την πρόσβαση και την χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών μας, αποδέχεσαι ότι έχεις διαβάσει, κατανοήσει, και συμφωνείς ότι είσαι νομικά δεσμευμένος από αυτό το Συμφωνητικό. Εάν εισέρχεσαι σε αυτό το Συμφωνητικό ως φυσικό πρόσωπο μίας Εταιρίας, ως Εταιρία ή άλλη Νομική Οντότητα, αντιπροσωπεύεις την οντότητα αυτή και έχεις την εξουσία να την δεσμεύσεις σε αυτό το Συμφωνητικό, στην οποία περίπτωση οι όροι «Χρήστης», «εσύ», ή «εσείς» αναφέρονται στην οντότητα αυτή. Εάν δεν έχεις την εξουσιοδότηση, ή εάν δεν συμφωνείς με τους όρους του Συμφωνητικού, τότε δεν πρέπει να το αποδεχτείς και απαγορεύεται να έχεις πρόσβαση και να χρησιμοποιήσεις αυτήν την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες της. Αναγνωρίζεις ό,τι αυτό το Συμφωνητικό είναι ένα συμβόλαιο μεταξύ εσένα και του Μάριου Ευάγγελου Κανάκη, ακόμα και εάν είναι σε ηλεκτρονική μορφή και δεν το έχεις υπογράψει σε έγγραφη μορφή, και διέπει την χρήση σου αυτής της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών της.

Λογαριασμοί Χρηστών και Μέλη

Για να χρησιμοποιήσεις την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες της πρέπει να είσαι 18 χρονών και άνω. Με την χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών της, και με την αποδοχή αυτού εδώ του Συμφωνητικού, εγγυάσαι ότι είσαι τουλάχιστον 18 χρονών σε ημερολογιακά έτη. Εάν δημιουργήσεις λογαριασμό χρήστη σε αυτήν την Ιστοσελίδα, είσαι υπεύθυνος για την διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού σου, και είσαι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που συμβαίνουν από τον λογαριασμό σου, καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια συσχετίζεται με αυτόν. Μπορούμε, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι, να ελέγξουμε και να ανασκοπήσουμε καινούργιους λογαριασμούς χρηστών πριν τους επιτραπεί να συνδεθούν και να χρησιμοποιήσουν τις Υπηρεσίες μας. Δίνοντας ψευδή δεδομένα επικοινωνίας οποιουδήποτε είδους και μορφής, μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα τον τερματισμό λειτουργίας του λογαριασμού σου. Σε περίπτωση που κάποιος έχει κάνει μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σου ή αντιμετωπίζεις θέμα ασφαλείας, όπως υποκλοπή κωδικού αναφορικά με τον λογαριασμό σου, πρέπει να μας ενημερώσεις άμεσα. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ενέργειες ή παραλείψεις εκ μέρους σου, συμπεριλαμβανομένου τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν, κάθε είδους, σαν αποτέλεσμα τέτοιων ενεργειών ή παραλείψεων. Σε περίπτωση που αντιληφθούμε ότι ο λογαριασμός σου παραβιάζει τους όρους χρήσης, ή οι πράξεις, ή το περιεχόμενο σου (τμηματικά ή ολοκληρωτικά) υποθάλπουν την φήμη μας ή τις καλές προθέσεις μας, έχουμε το δικαίωμα να προβούμε σε αναστολή, απενεργοποίηση, ή και διαγραφή του λογαριασμού σου. Εάν διαγράψουμε τον λογαριασμό σου για κάποιον από τους παραπάνω λόγους, δεν σου επιτρέπεται να κάνεις επανεγγραφή για τις Υπηρεσίες μας. Επίσης ενδέχεται να αποκλείσουμε την ηλεκτρονική σου διεύθυνση (email) και την ΙP σου για να αποτρέψουμε περαιτέρω εγγραφές.

Περιεχόμενο Χρήστη

Δεν μας ανήκουν τυχόν δεδομένα, πληροφορίες, ή υλικά (συνολικά, «Περιεχόμενο»), το οποίο υποβάλεις στην Ιστοσελίδα μας κατά την διάρκεια χρήσης των Υπηρεσιών μας. Έχεις την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, ποιότητα, διαφάνεια, νομιμότητα, αξιοπιστία, καταλληλόλητα, και πνευματική ιδιοκτησία ή δικαίωμα να χρησιμοποιήσεις όλο το υποβληθέν Περιεχόμενο. Έχουμε το δικαίωμα, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι, να ελέγχουμε και να ανασκοπούμε το Περιεχόμενο το οποίο υποβάλλεται στην Ιστοσελίδα ή δημιουργείται κατά την χρήση των Υπηρεσιών από εσένα. Μας παραχωρείς την άδεια πρόσβασης, αντιγραφής, διανομής, αποθήκευσης, μετάδοσης, αναμόρφωσης, απεικόνισης και λειτουργίας του Περιεχομένου του λογαριασμού σου χρήστη αποκλειστικά με σκοπό την παροχή των Υπηρεσιών από εμάς σε εσένα. Χωρίς να περιορίζεις κάποια από τις δηλώσεις και εγγυήσεις, έχουμε το δικαίωμα, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι, στην δική μας διακριτική ευχέρεια, να απορρίψουμε ή να διαγράψουμε Περιεχόμενο, το οποίο κατά την άποψη μας, παραβιάζει κάποιες από τις πολιτικές ή θεωρείται επιζήμιο κατά οποιοδήποτε τρόπο ή και απαράδεκτο. Χωρίς την έγγραφη άδεια σου, ή χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών της, δεν μας δίνει την άδεια να χρησιμοποιήσουμε, αναπαράγουμε, προσαρμόσουμε, διαμορφώσουμε, δημοσιεύσουμε ή διανέμουμε το Περιεχόμενο που έχεις δημιουργήσει ή έχεις αποθηκεύσει στον λογαριασμό χρήστη σου για εμπορικούς, μάρκετινγκ, ή παραπλήσιους σκοπούς.

Τιμολόγηση και Πληρωμές

Θα πρέπει να πληρώσεις όλες τις χρεώσεις του λογαριασμού χρήστη σου, σύμφωνα με τις χρεώσεις, αμοιβές, και όρους τιμολόγησης την χρονική στιγμή όπου ή χρέωση οφείλεται και είναι πληρωτέα. Ανταλλαγή ευαίσθητων και προσωπικών δεδομένών γίνεται μόνο μέσο μίας ασφαλής σύνδεσης SSL ή οποία είναι κρυπτογραφημένη και ασφαλισμένη με ψηφιακές υπογραφές, καθώς επίσης και η Ιστοσελίδα και οι Υπηρεσίες της είναι συμμορφωμένες με πρότυπα ευπάθειας PCI με σκοπό της δημιουργίας του δυνατότερου ασφαλούς περιβάλλοντος που γίνεται για τους Χρήστες. Έλεγχοι για malware πραγματοποιούνται σε συχνή βάση για έξτρα ασφάλεια και προστασία. Εάν, κατά την κρίση μας, η αγορά σας χαρακτηριστεί σαν συναλλαγή υψηλού ρίσκου ή είναι συναλλαγή υψηλού ρίσκου, θα σας ζητήσουμε να μας παρέχεται μία έγκυρη φωτοτυπία της αστυνομικής σας ταυτότητας, και πιθανόν μία πρόσφατη τραπεζική δήλωση για την πιστωτική η χρεωστική κάρτα που χρησιμοποιήσατε για την αγορά. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τα προϊόντα και τις τιμές των προϊόντων οποιαδήποτε στιγμή. Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε σε οποιαδήποτε παραγγελία πραγματοποιήσατε μαζί μας. Μπορεί, κατά την διακριτική ευχέρεια μας, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε τυχόν ποσότητες ανά άτομο, ανά σπίτι, ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν παραγγελίες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τον ίδιο ή με τον ίδιο λογαριασμό χρήστη, την ίδια πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, και/η παραγγελίες οι οποίες χρησιμοποιούν τις ίδιες διευθύνσεις τιμολόγησης ή/και αποστολής. Σε περίπτωση που κάνουμε μία τέτοια αλλαγή ή ακυρώσουμε μία παραγγελία, θα προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε μέσω email η/και μέσω του τηλεφώνου που αναγράφεται στην διεύθυνση τιμολόγησης κατά την διάρκεια της παραγγελίας.

Ακρίβεια των Πληροφοριών

Παρόλη την προσπάθεια μας, μερικές φορές ίσως συναντήσετε πληροφορίες οι οποίες περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που ενδέχεται να σχετίζονται με προσφορές και άλλα promotions. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε οποιαδήποτε λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις, και να τροποποιήσουμε ή να ανανεώσουμε πληροφορίες ή ακόμα και να ακυρώσουμε παραγγελίες στην Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες μας που είναι ανακριβείς οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση (ακόμα και αν έχετε υποβάλει την παραγγελία σας). Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ανανεώσουμε, διαμορφώσουμε ή να διευκρινίσουμε πληροφορίες στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, τις τιμές, εκτός αν επιβάλλεται από τον νόμο. Καμία αλλαγή ή ανανέωση της ημερομηνίας στην Ιστοσελίδα δεν πρέπει να θεωρείται σαν υπόδειξη ότι η Ιστοσελίδα ή οι Υπηρεσίες που προσφέρει, έχουν τροποποιηθεί ή ανανεωθεί.

Αντίγραφα Ασφαλείας

Για την εύρυθμη λειτουργία της Ιστοσελίδας και του Περιεχομένου της, κάνουμε συχνά αντίγραφα ασφαλείας και το καλύτερο δυνατόν για να διατηρήσουμε την καταλληλόλητα και την ακρίβεια των αντιγράφων ασφαλείας. Σε περίπτωση που έχουμε σφάλμα υλικού ή απώλεια δεδομένων, θα επαναφέρουμε αυτόματα τα αντίγραφα ασφαλείας αποσκοπώντας στην ελαχιστοποίηση της ζημιάς και του χρόνου όπου η Ιστοσελίδα και οι Υπηρεσίες μας δεν είναι προσβάσιμες.

Σύνδεσμοι σε άλλους πόρους

Παρόλου που η Ιστοσελίδα και οι Υπηρεσίες μας μπορεί να συνδέονται με άλλους πόρους (π.χ. ιστοσελίδες, εφαρμογές κινητών, κ.α.), δεν είμαστε ή υπονοούμε, άμεσα ή έμμεσα, ότι έχουμε σχέση, χορηγία, οπισθογράφηση, ή συνεργασία με κάποιο σύνδεσμο, εκτός αν το αναγράφουμε ρητά. Μερικοί από τους συνδέσμους στην Ιστοσελίδα ενδέχεται να είναι σύνδεσμοι «συνεργασίας». Αυτό σημαίνει ότι αν πατήσεις πάνω στον σύνδεσμο και αγοράσεις ένα προϊόν, ο Μάριος Ευάγγελος Κανάκης θα λάβει «αποζημίωση συνεργασίας». Δεν είμαστε υπεύθυνοι για να εξετάσουμε ή να κρίνουμε, καθώς και να εγγυηθούμε για τις προσφορές και τις υπηρεσίες, οποιασδήποτε επιχείρησης ή ατόμου, ή το περιεχόμενο και τους πόρους του. Δεν αναλαμβάνουμε καμία υπευθυνότητα ή ευθύνη για τις ενέργειες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, και το περιεχόμενο τρίτων. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ανασκοπείς τις νομικές δηλώσεις και άλλους όρους για την χρήση πόρων στους οποίους αποκτάς πρόσβαση μέσω συνδέσμου από την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες της. Η συσχέτιση σου με οποιοδήποτε πόρο εκτός της Ιστοσελίδας μας, είναι με δικό σου ρίσκο.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Τα «Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας» αναφέρονται σε κάθε παρόντα και μελλοντικά δικαιώματα τα οποία απονέμονται από καταστατικό, δίκαιο ή ίδια κεφάλαια ή συσχέτιση με πνευματική ιδιοκτησία και δικαιώματα, εμπορικά σήματα, σχέδια, πατέντες, εφευρέσεις, καλή θέληση και το δικαίωμα να μηνύσει και να περάσει, δικαιώματα σε εφευρέσεις, δικαιώματα χρήσης, και κάθε άλλους είδους δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, σε κάθε περίπτωση είτε είναι εγγεγραμμένα είτε όχι και περιλαμβάνουν όλες τις εφαρμογές και τα δικαιώματα να υποβάλει αίτηση και να χορηγηθεί, δικαιώματα τα οποία απαιτούν προτεραιότητα από, τέτοια δικαιώματα και όλα τα παρεμφερή ή ισάξια δικαιώματα ή μορφές προστασίας και άλλα αποτελέσματα πνευματικής ενέργειας τα οποία υπόκεινται ή θα υπόκεινται στο μέλλον σε κάποιο μέρος του πλανήτη. Αυτό το συμφωνητικό δεν μεταφέρει σε εσένα κανένα πνευματικό δικαίωμα το οποίο προέρχεται από τον Μάριο Ευάγγελο Κανάκης ή τρίτους, και κάθε δικαίωμα, τίτλο, ή ενδιαφέροντα τα οποία και θα παραμείνουν (μεταξύ σας) αποκλειστικά με τον Μάριο Ευάγγελο Κανάκη. Όλα τα εμπορικά σήματα, υπηρεσίες, γραφιστικά, γραφικά και λογότυπα που χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες, είναι εμπορικά σήματα ή εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα του Μάριου Ευάγγελου Κανάκη ή των παροχών δικαίου του. Άλλα εμπορικά σήμερα, υπηρεσίες, γραφιστικά, γραφικά, και λογότυπα που χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες της, ενδέχεται να είναι τα εμπορικά σήματα τρίτων. Η χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών της δεν σου απονέμει το δικαίωμα ή την άδεια να αναπαράγεις ή να κάνεις άλλη χρήση σε εμπορικά σήματα του Μάριου Ευάγγελου Κανάκη ή τρίτων.

Αποποίηση Εγγύησης

Συμφωνείς ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι «όπως είναι» και «διαθέσιμες» για την χρήση σου της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών της, αποκλειστικά με δική σου ευθύνη. Αποποιούμαστε ρητά εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, είτε εκφράζονται είτε υπονοούνται, συμπεριλαμβανομένου και μη εξαιρετέου σε υπονοούμενες εγγυήσεις εμπορευσιμότητας, κατάλληλες για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβιάσιμες. Δεν δίνουμε καμία εγγύηση ότι οι Υπηρεσίες που παρέχονται καλύπτουν τις ανάγκες σας, ή ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι αδιάκοπες, έγκαιρες, ασφαλής, ή χωρίς λάθη. Επίσης, δεν δίνουμε καμία εγγύηση αναφορικά με τα αποτελέσματα τα οποία προέρχονται από την χρήση των υπηρεσιών μας ή την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίες που αποκτήθηκε μέσα από την χρήση της υπηρεσίας ή σφάλματα της υπηρεσίας τα οποία θα διορθωθούν. Κατανοείς και συμφωνείς ότι οποιοδήποτε υλικό η/και δεδομένα κατέβασες ή με άλλο τρόπο απέκτησες πρόσβαση μέσα από την υπηρεσία γίνεται στην δική σου διακριτική ευχέρεια και ευθύνη, και είσαι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί ή απώλεια δεδομένων η οποία προκύπτει από το κατέβασμα τέτοιων υλικών η/και δεδομένων. Δεν δίνουμε καμία εγγύηση αναφορικά με αγαθά ή υπηρεσίες που αγοράστηκαν ή αποκτήθηκαν μέσω της υπηρεσίας ή για συναλλαγές που έγιναν μέσω της υπηρεσίας, εκτός αν αναγράφεται ρητά. Καμία συμβουλή ή πληροφορία, είτε είναι γραπτή είτε προφορική, η οποία αποκτήθηκε από εμάς με την χρήση σου της υπηρεσίας, δεν δημιουργεί καμία εγγύηση, εκτός αν διατυπώθηκε ρητά.

Τροποποιήσεις και Αλλαγές

Διατηρούμε κάθε δικαίωμα να τροποποιήσουμε το παρόν Συμφωνητικό ή τους όρους του που σχετίζονται με την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες της οποιαδήποτε στιγμή, από την ώρα που θα αναρτήσουμε την ανανεωμένη έκδοση αυτού του Συμφωνητικού στην Ιστοσελίδα. Όταν το πράξουμε, θα ανανεώσουμε την ημερομηνία τελευταίας διαμόρφωσης, στο τέλος αυτής της σελίδας. Συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών της μετά τις τροποποιήσεις, συνιστά την αποδοχή σου στις αλλαγές.

Αποδοχή των όρων

Αποδέχεσαι ότι έχεις διαβάσει αυτό το Συμφωνητικό και συμφωνείς με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις. Με την χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών της είσαι νομικά δεσμευμένος από αυτό το Συμφωνητικό. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείς με τους όρους του Συμφωνητικού, δεν έχεις άδεια πρόσβασης ή χρήσης της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών της.

Επικοινώνησε

Σε περίπτωση που επιθυμείς να επικοινωνήσεις μαζί μας για να καταλάβεις περισσότερα για αυτό το Συμφωνητικό, ή για θέμα σχετικά με αυτό, μπορείς να το κάνεις μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή στέλνοντας ένα email στην διεύθυνση info@cretations.com

Το παρόν έγγραφο τροποποιήθηκε τελευταία φορά στις 25 Απριλίου, του 2021.